Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 1.1 Všeobecné ustanovenia

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Šťastná žena, s. r. o., so sídlom Radôstka 194, 023 04, Slovensko, IČO: 47649372, DIČ: 2024025696.

 Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim (klientom) – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Ebook Bohatá žena - múdra žena je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie diela ako celku alebo jeho časti tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané a podlieha autorským právam. To isté sa týka aj všetkých originálnych textov a nahrávok na webe, ktoré sú taktiež autorským dielom.

Objednávkou ebooku alebo akéhokoľvek iného produktu na tomto webe súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z týchto materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo vašich rukách a autorka za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

V materiáloch môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích strán. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením autorkinho názoru k tejto tematike. Za kvalitu spomínaných tovarov alebo služieb a spokojnosťou klienta s ich využívaním autorka nenesie zodpovednosť. 

1.2 Všeobecné podmienky

Šťastná žena, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu distribuovaného ebooku alebo kurzov.

Šťastná žena, s. r. o. nenesie zodpovednosť za žiadne nároky na straty či poškodenie majetku vzniknuté jednotlivcom, alebo za akékoľvek nároky alebo škody, vrátane tých, ktoré vyplynú zo zmeny alebo zrušenia udalosti alebo služby.

  1. Objednávka

a) E-book Bohatá žena

Klient, po oboznámení sa s princípom ekonomiky DAR ZA DAR, prejaví záujem o objednanie ebooku tak, že do formulára uvedie svoju emailovú adresu, na ktorú mu bude ebook automaticky zaslaný.

Klient môže za ebook po jeho prečítaní zaplatiť nasledovne: na konci ebooku je umiestnený obrázok tlačidla – po kliknutí naň bude klient presmerovaný na web, kde vyplní v darovacom formulári svoje fakturačné údaje. Takisto si zvolí cenu za ebook podľa svojho uváženia a prínosu, ktorý preňho kniha mala. Toto je základný princíp oceňovania podľa ekonomiky DAR ZA DAR. 

Darom sa v tomto prípade rozumie finančná odplata.

 Od klienta sa očakáva zodpovednosť a vysoký morálny kredit – keď využije dar a má z neho úžitok, dar ocení vybranou finančnou čiastkou. Klient si môže vybrať z viacerých cenových hladín. Minimálna suma daru je 10 eur (269 CZK+21%DPH - nakoľko ide o elektronicky poskytovanú službu do zahraničia).

Systém bude automaticky po určitej dobe od zaslania ebooku rozposielať klientom mailom výzvu na uhradenie daru. Ak svoj dar už zaplatili, túto výzvu ignorujú. V opačnom prípade budú po kliknutí na platobné tlačidlo v maili presmerovaní na web predávajúceho, kde zadajú v darovacom formulári fakturačné údaje ako v prípade spomenutom vyššie.

Kupujúci odoslaním darovacieho formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami spoločnosti Šťastná žena, s. r. o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odovzdaním darovacieho formulára. Po odoslaní darovacieho formulára dostáva klient zálohovú faktúru a  vzniká mu povinnosť za ebook zaplatiť.

b) Meditačný program, iné kurzy a semináre

Kupujúci svoju objednávku uskutoční vyplnením a potvrdením objednávkového formuláru.

 

  1. Faktúry a forma platby

Ohľadne platieb vykonávaných na základe darovacieho formulára vystaví predávajúci kupujúcemu najprv zálohovú faktúru a po zaplatení daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty, je však registrovanou osobou podľa § 7 zákona o DPH.

Platba/dar je spravidla jednorázový a je potrebné odoslať ho do dátumu splatnosti uvedeného na zálohovej faktúre.

Čo sa týka ebooku Bohatá žena, je možné, že v momente platby si kupujúci praje zaplatiť vyšší dar, ako si môže dovoliť. Ak chce kupujúci svoj dar kedykoľvek v budúcnosti navýšiť a doplatiť do sumy, ktorou chce oceniť ebook, môže opäť zadať svoje údaje do darovacieho formulára na webe a vygeneruje sa mu nová zálohová faktúra s odlišným variabilným symbolom.

Platba formou DAR ZA DAR je možná do odvolania zo strany predávajúceho. Pri nadmernom výskyte zneužívania služby a nepochopenia základných princípov ekonomiky DAR ZA DAR si autorka vyhradzuje právo na zmenu a ocenenie ebooku fixnou sumou bez predošlého upozornenia. V tomto prípade sa ebook distribuuje až po platbe od klienta. Ak tento prípad nastane, pri objednávacom procese bude evidentné, že výška peňažnej odplaty za ebook prestáva byť dobrovoľná.

  1. Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu  online bankových prevodov.

Možnosti platieb:

  1. platobná brána GoPay (ihneď)
  2. rýchly bankový prevod
  3. bankovým prevodom (1 – 2 dni)

5. Storno podmienky – reklamačný poriadok

Ak ebook nesplnil očakávania kupujúceho a nepriniesol mu sľubovaný účinok, je možné dar nezaplatiť. Je nutné o tom dať vedieť správcovi webu (stastna.zena@gmail.com) do 14 dní od objednávky ebooku. V tomto prípade musí kupujúci jasne dokázať, že uviedol do praxe vedomosti získané z ebooku a nemal z toho ani minimálny úžitok. Záleží nám na vašom názore a oceníme vašu spätnú väzbu.

V prípade iných kurzov a seminárov (napr. Meditačný program Tvoj život ako zázrak) platí garančná doba uvedená na príslušnej stránke webu.

 

  1. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. 

  1. Ochrana osobných údajov

Ochranu vašich súkromných údajov berieme vážne a všetky osobné údaje (emailové adresy a iné) sú spracovávané na základe zákona o ochrane osobných údajov. Robíme všetko pre to, aby sme vami zverené údaje zabezpečili proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb.

Na požiadanie sme schopní poskytnúť informácie o tom, aké údaje o vás na našom webe zaznamenávame. V prípade navštívenia našich stránok, zaznamenávame štandardným spôsobom IP adresu, pridelenú vaším poskytovateľom, www stránku, z ktorej nás navštívite, jednotlivé navštívené stránky nášho webu, dátum a dĺžku vašej návštevy. Ďalšie osobné údaje, ako napríklad meno a email, zaznamenávame len v prípade, že nám ich poskytnete dobrovoľne v rámci registrácie na našom webe, nákupom produktov, súťažou či vyplnením formulára a ankiet.

Vaše osobné údaje využívame k tomu, aby sme vás informovali o ponukách či službách, ktoré poskytujeme, prípadne k ďalšej komunikácii v rámci našej obchodnej stratégie. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak nemáte záujem o informácie tohto typu, môžete nás kontaktovať a kedykoľvek sa tak z nich odhlásiť. V prípade emailovej komunikácie tak môžete urobiť pomocou tlačidla „Odhlásiť sa“, ktoré nájdete v pätičke každého nášho emailu.

Pre uľahčenie vašej orientácie a pohybu na našich stránkach využívame ukladanie súborov cookies vo vašom prehliadači.

  1. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 4. 2017. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

  1. Kontakt

stastna.zena@gmail.com

+421 915 818 479

 

PaedDr. Stanislava Sobolová

Šťastná žena, s. r. o.

Radôstka 194

023 04 p. Stará Bystrica

Slovenská republika

 

IČO: 47649372

DIČ: 2024025696

 

Spoločnosť je zapísaná na Okresom súde Žilina oddiel Sro vložka 61698/L