Ďakujeme za objednávku:)

Na Váš e-mail boli v tejto chvíli automaticky odoslané platobné a všetky ostatné dôležité informácie. Ak by neprichádzali, pozrite, prosím, aj do spamov alebo zložky "hromadné".

Ak odosielate platbu klasickým prevodom, spárovanie platieb môže trvať 1-2 dni. Dbajte, prosím, na správny variabilný symbol.

Podrobnejšie informácie k semináru vám pošleme pár dní pred seminárom.

Tešíme sa na stretnutie:)