Ekonomika DAR ZA DAR

Ako to vlastne funguje?

Dar za dar je finančný model, v ktorom víťazia obe strany

Poskytovateľ tovaru alebo služby dáva maximálnu možnú hodnotu svojmu zákazníkovi a ten mu na základe prínosu a spokojnosti poskytne adekvátnu odplatu v podobe finančného daru. 

 • Tento finančný model počíta s otvoreným srdcom, zodpovedným prístupom a vysokým morálnym kreditom všetkých zúčastnených. DAR ZA DAR nie je znevažovaním peňazí. Dokonca nie je ani znevažovaním princípov trhovej ekonomiky či produktov, ktoré sa predávajú za vopred stanovenú cenu. Dar za dar je iná, staronová úroveň ekonomiky (v dávnej histórii ju používali niektoré kmene žijúce v oblasti Pacifiku).
 • Podnikateľ vytvára produkty a služby s vysokou pridanou hodnotou. Do svojho diela dáva v danom čase to najlepšie zo seba. Jeho práca je plná radosti, zanietenia a ohľaduplnosti k potrebám zákazníka. Toto všetko sa odráža v prínose takéhoto produktu.
 • Zákazník, ktorý prejaví záujem o takéto služby, si musí byť vedomý toho, že nie sú zadarmo. Ak si v súlade so základnými princípmi ekonomiky dar za dar objedná tovar alebo službu, očakáva sa z jeho strany finančné plnenie (odplata). Tento model rešpektuje odlišné vnímanie hodnoty a prínosu na strane zákazníka a takisto rozdielnu ekonomickú situáciu zákazníkov.
 • Pravidlom však je, že zákazník oceňuje produkt alebo službu sumou, ktorá je preňho najvyššia možná. Dáva tak poskytovateľovi služby spätnú väzbu na jeho prácu.
 • Ten, kto dáva, má s výrobou tovarov alebo poskytovaním služby nevyhnutné náklady (napr. cestovné, softvérové licencie, výplata spolupracovníkov...). Je logické tieto náklady uhradiť. Preto je nanajvýš ohľaduplné uhradiť aspoň minimálnu stanovenú cenu.
 • Ak je zákazník spokojný s tým, čo dostal, a môže si to dovoliť, jeho dar má byť vyšší ako minimálne stanovená cena.

Ako to prebieha u nás?

 • 1
  Ak máte záujem o ebook ako celok vrátane bonusov, vyplňte formulár na konci úvodnej strany webu. Ebook vám príde obratom na mail a môžete začať čítať. A samozrejme myslieť, cítiť, hovoriť a konať ako bohaté ženy:) Bonus o tom, ako vychovávať deti k finančnej inteligencii, je súčasťou ebooku. K bonusu "5 krokov k zdravým financiám rodiny" budete presmerovaní cez link, ktorý nájdete takisto v ebooku.
 • 2
  Na konci ebooku budete mať možnosť uhradiť svoj dar kliknutím na tlačidlo, ktoré vás presmeruje priamo na darovací formulár na webe. Tam vyplníte svoje fakturačné údaje, vyberiete si z viacerých cenových hladín (minimálna suma je 10 eur/269 czk), zvolíte spôsob platby a platbu odošlete. Po zaslaní platby vám na mail obratom príde daňový doklad (ostrá faktúra).
 • 3
  Systém je automaticky nastavený tak, že po určitej dobe posiela výzvu na uhradenie daru na mail. Ak ste svoj dar už venovali, túto výzvu ignorujte. Ak nie, kliknite na výzvu v maili a budete presmerovaní na darovací formulár, kde postupujete, ako bolo uvedené vyššie.
 • 4
  Čo v prípade, ak by ste radi ocenili ebook vyššou sumou, no momentálne si to nemôžete dovoliť? Je to veľmi jednoduché: zaplaťte toľko, koľko môžete a keď budete chcieť výšku vášho daru navýšiť, kedykoľvek tak môžete urobiť cez darovací formulár. Je umiestnený na hlavnej stránke webu www.bohata-zena.sk v hornom menu. Systém vám vygeneruje novú zálohovú faktúru s novým variabilným symbolom. Aj toto je výhoda ekonomiky dar za dar - rešpektuje vašu momentálnu finančnú situáciu a verí vo vašu férovosť a zodpovednosť. Aj vďaka nej totiž tento projekt bude môcť fungovať ďalej. Ďakujem:)